Apel 1,5%


Wpłacając darowiznę na konto bankowe Nadii

Darowizna do Fundacji

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

54154Wrocław,ul.Lotnicza37

NR KRS 0000050135

Bank Pekao S.A I Oddział we Wrocławiu

Nr konta 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem

„DAROWIZNA NA CELE OCHRONY ZDROWIA - DIRCE"